Hướng Dẫn

W88.com có quyền quyết định duy nhất cuối cùng để vô hiệu / hủy bỏ tất cả

Nếu kết quả trận đấu không chắc chắn xác định, W88 có quyền trì hoãn việc thanh toán của bất kỳ thị trường nào.

W88.com và Ban Quản Lý có quyền quyết định kết quả cuối cùng.

Người thắng cuộc trong một Sự kiện được xác định khi kết thúc Sự kiện đó

1.3 Thời Gian Trận Đấu

Vé cược của quý khách cần hoàn tất và xác nhận trong hệ thống trước khi